ხურმის საძირეები - მოკლე აღწერა
15 / 01 / 2019

კავკასიური ხურმა (D. lotus) – ნაკლებად იტანს გვალვას. ხის სიმაღლე 3,5-დან 4,5 მეტრამდეა.

ვირჯინიის ხურმა (D. Virginiana) – ადაპტური საძირეა, ხასიათდება ამონაყრით. ხის სიმაღლე 3,5-დან 4,5 მეტრამდეა.

ხურმის კულტურული ჯიშების ნათესარები – ხასიათდება კარგი თავსებადობით ყველა ჯიშთან. ხის სიმაღლე 3,5-დან 4,5 მეტრამდეა.

მსგავსი სიახლეები