მევენახეობის მიკროზონები - თელიანი
15 / 01 / 2019

თელიანის მიკროზონა მდებარეობს შიგნი კახეთში., თელავის მუნიციპალიტეტში, მდინარე ალაზნის მარჯვენა შენაკადების: კისისხევსა და მანთისხევს შორის. ზომიერად ნოტიო კლიმატი და მდელოს ყავისფერი ალუვიური ნიადაგები ფრანგული ყურძნის კაბერნე სოვინიონისათვის ქმნის ხელსაყრელ პირობებს, ღვინო თელიანის დასამზადებლად. მშრალი წითელი ღვინო თელიანი მზადდება კებერნე სოვინიონიდან დურდონზე სრული დადუღებით. ღვინო მუქი წითელია, ხასიათდება პიკანტურობით და ჰარმონიულობით.

მსგავსი სიახლეები