მარწყვის მოვლა - სუბსტრატის მომზადების წესები
11 / 01 / 2019

პერსპექტიულია მარწყვის მოყვანა მულჩზე (ორგანული, არაორგანული) წვეთოვანი მორწყვით დაცულ გრუნტში, ვერტიკალურ სივრცეში, მცირე მოცულობის კონტეინერებში, დაკიდულ მდგომარეობაში,  სხვადასხვა  კონსტრუქციებში.

საკვები სუბსტრატი შესაძლებელია იყოს: ცეოტორფი, ცეონაკი, ტორფი და პერლიტი, ქოქოსის ბოჭკო და პერლიტი, ბიოჰუმუსი და ტორფი, ბიოჰუმუსი და პერლიტი, ბიოჰუმუსი და ნიადაგი, ნიადაგი და გადამწვარი ნაკელი და სხვა ნაზავები.

ჩვეულებრივი წესით მოყვანის პირობებში დამუშავებულ ნიადაგში შეაქვთ გადამწვარი ნაკელი, კომპლექსური მინერალური სასუქები, გამონაკლის შემთხვევაში კომპოსტი და ბიოჰუმუსი.

მარწყვის გადარგვა ხდება ვიწრო 1-1,5 მეტრი სიგანის კვლებზე 15-20 სმ დაშორებით. შემდგომი მოვლის სამუშაოები გულისხმობს, სარეველებთან და მავნებელ-დაავადებებთან  ბრძოლას, კრეფას.

მსგავსი სიახლეები