უეკლო მაყვლის წარმოების აგრო-ტექნოლოგიური რუქა
16 / 09 / 2019

ფაილში მოცემულია უეკლო მაყვლის წარმოების სრული აგროტექნოლოგიური ციკლი. წარმოდგენილი მასალა შემუშავებული იქნა USAID-REAP პროექტის ფარგლებში და იგი მოიცავს სატრენინგო მასალების ერთობლიობას.

აღნიშნული მასალების ნაწილი შედგენილია დარგის ექსპერტების, მითითებული ავტორების მიერ. ხოლო ნაწილი კი არასამთავრობო ორგანიზაცია "საქართველოს აგრარიკოსთა მოძრაობის" მიერ.

მასალის სანახავად ან გადმოსატვირთად დააკლიკეთ მოცემულ ტექსტზე. 

მსგავსი სიახლეები