კომბოსტოს წარმოების აგროტექნოლოგიური რუქა
16 / 09 / 2019

ფაილში მოცემულია კომბოსტოს წარმოების სრული აგროტექნოლოგიური ციკლი. წარმოდგენილი მასალა შემუშავებული იქნა USAID-REAP პროექტის ფარგლებში და იგი მოიცავს სატრენინგო მასალების ერთობლიობას. აღნიშნული მასალების ნაწილი შედგენილია დარგის ექსპერტების, მითითებული ავტორების მიერ. ხოლო ნაწილი კი არასამთავრობო ორგანიზაცია "საქართველოს აგრარიკოსთა მოძრაობის" მიერ.

მასალის სანახავად ან ჩამოსატვირთად დააკლიკეთ მოცემულ ტექსტზე. 

მსგავსი სიახლეები