ბიომეურნეობა - ბრტყელეკალა ბუგრების წინააღმდეგ
04 / 06 / 2019

ბუგრების წინააღმდეგ შესაძლებელია გამოყენებული იქნას ბრტყელეკალას ნაყენი. მის დასამზადებლად ბრტყელეკალას ნედლეულს (ფოთლები, ღეროები, ყვავილები) ათავსებენ წყალში (1:10-ზე პროპორციით), აყოვნებენ რამდენიმე დღეს, შემდეგ გამოწურავენ და მიღებულ ხსნარს იყენებენ ბუგრების წინააღმდეგ.

ავტორი: პროფ. კარლო ბუაჩიძე

მსგავსი სიახლეები