ბაბუაწვერა მავნებელი მწერების და ტკიპების წინააღმდეგ
04 / 05 / 2019

1 კგ დაქუცმაცებულ მცენარეს ათავსებენ ვედროში.უმატებენ 1 ლიტრ თბილ წყალს, აყოვნებენ 2 საათს, შემდეგ ვედროს შეავსებენ მცენარეებზე, ბუგრების, თრიფსების, ღიღველას და ტკიპების წინააღმდეგ.

ნაყენის დასამზადებლად იღებენ 200-300 გ გამომშრალ ან 400 გ დაქუცმაცებულ ნედლ ფესვებს, რომელსაც 1-2 საათის განმავლობაში ათავსებენ 10 ლიტრ თბილ (40°) წყალში. გამუწურავენ და იყენებენ ბუგრების, თრიფსების, ღირველასა და ტკიპების წინააღმდეგ.პირველი შეხურება ტარდება კვირტების გაშლისას, მეორე -ყვავილობის დამთავრებისთანავე,მესამე კი საჭიროების მიხედვით 10-15 დღის შემდეგ, ნაყენი გამოყენებული უდა იქნეს დამზადებისთანავე. ფესვებს აგროვებენ შემოდგომით ჭკნობის პერიოდში.

ავტორი:  პროფ. კარლო ბუაჩიძე

მსგავსი სიახლეები