წარმოების აგროტექნოლოგიური რუქების შედგენა
24 / 04 / 2019

საქართველოს აგრარიკოსთა მოძრაობის მიერ განხორციელდა USAID-REAP პროექტის ფარგლებში შედგენილი აგროტექნოლოგიური რუქების პროფესიული რედაქტირება, რის შედეგადაც რუქებს დაემატა აგრარიკოსთა მოძრაობის მიერ შექმნილი სასოფლო-სამეურნეო კულტურათა წამლობების ტაბულები, თანამედროვე მასალები მავნებელ-დაავადებათა იდენტიფიცირების და მათი გავრცელებისათვის ოპტიმალური კლიმატური ფაქტორების შესახებ და სარეველების წინააღმდეგ განსახორციელებელი წამლობების სქემები.

აგროტექნოლოგიურ რუქებში დეტალურად არის წარმოდგენილი საქართველოში გავრცელებული სასოფლო-სამეურნეო კულტურების მოვლის, მავნებელ-დაავადებებისაგან დაცვის და მოსავლის აღება შენახვის წესები და რეკომენდაციები. რუქები განკუთვნილია ფერმერებისა და სოფლის მეურნეობით დაინტერესებული პირებისათვის.

მსგავსი სიახლეები