სარეველა მცენარეების აგროკალენდარი
24 / 04 / 2019

გაეროს განვითარების პროგრამის და შვეიცარიის განვითარების ოფისის სამხრეთ კავკასიაში დაკვეთით, საქართველოს აგრარიკოსთა მოძრაობის მიერ შედგენილი იქნა სასოფლო-სამეურნეო კულტურების სარეველა მცენარეების 2017 წლის აგროკალენდარი. იგი მოიცავს საქართველოში გავრცელებულ ძირითად სარეველა მცენარეებს და მათ წინააღმდეგ კომპლექსური ბრძოლის ღონისძიებათა კალენდარულ განრიგს.

აგროკალენდარი განკუთვნილია სოფლის მეურნეობის სამინისტროს საინფორმაციო-საკონსულტაციო სამსახურებში მომუშავე სპეციალისტებისათვის.

მსგავსი სიახლეები