წიწმატი - დახასიათება და დამოკიდებულება აგროკლიმატისადმი
20 / 04 / 2019

წიწმატი (ლათ. Lepidium sativum L.) ეკუთვნის ჯვაროსანთა ოჯახს. იგი ერთწლიანი მცენარეა, მისი ფოთლები მუქი-მწვანეა, რომელთაგან ქვედა ყუნწიანია არათანაბრად განკვეთილი, ხოლო ზემოთა ფოთლები მჯდომიარეა, მთლიანი, სახაზავისებრი.

კულტურა როზეტის ფორმირების შემდეგ ინვითარებს 30-60 სმ-მდე სიგრძის ღეროს.

ყვავილები თეთრია, წვრილი. ყვავილობა წარმოებს მაის-ივნისში.

ნაყოფი წარმოადგენს მომრგვალო-კვერცხისებრ ფარებიან ჭოტაკს. რომელიც მომწიფების შემდეგ სკდება შუაზე და მის თითოეულ განყოფილებაში მოიპოვება თითო, ხშირად კი ორ-ორი თესლი.

წიწმატის თესლი ღია-ყავისფერია, 1 გრამში 500 – 600 ცალი თესლია, რომელიც ღივდება 1-3 დღეში, ხოლო აღმოცენების უნარს ინახავს 3-4 წელიწადს.

წიწმატის დამოკიდებულება აგროკლიმატური ფაქტორებისადმი

განვითარების ოპტიმალური ტემპერატურა

18-20°C

ჰაერის ოპტიმალური ტენიანობა

60-65%

ნიადაგის ოპტიმალური ტენიანობა

75-80%

ნიადაგის არეს ოპტიმალური რეაქცია pH

6,0-6,8

კრიტიკული ტემპერატურული მინიმუმი

-11°C

კრიტიკული ტემპერატურული მაქსიმუმი

30-35°C

სასურველი წინამორბედი კულტურები: მრავალწლიანი ბალახები, კარტოფილი, კიტრი, თავთავიანი, პარკოსანი კულტურები.

არასასურველი წინამორბედი კულტურები: კომბოსტოსნაირები

დამატებითი ინფორმაცია. წიწმატი ყინვაგამძლე მცენარეა, მისი ღივები უძლებს ტემპერატურის -4°C-მდე დაცემას. ხოლო მოზრდილი მცენარე კი არ ზიანდება -10°C-მდე ტემპერატურის დაცემისას. ამის გამო ბარის რაიონებში წიწმატი კარგად იზამთრებს ღია გრუნტში.

წიწმატის თესლი გაღვივებას იწყებს 6–8°С ტემპერატურის პირობებში.

მსგავსი სიახლეები