ქერის ჯიშები - ნუტანსი 032-28
20 / 03 / 2019

მიღებულია გამორჩევის მეთოდით. თავთავი ორმწკრივიანია, ღია ყვითელი ფერის, ეკუთვნის სახესხვაობა ნუტანს. ხასიათდება მაღალი და მტკიცე ღეროთი. 1000 მარცვლის მასა 44 გრ. რეკომენდირებულია საქართველოს ყველა რეგიონისათვის.

მსგავსი სიახლეები