ბლის მოვლა – სასწავლო ანიმაცია
21 / 12 / 2018

USAID-REAP-ის პროექტის ფარგლებში შექმნილი საინფორმაციო შემეცნებითი-ანიმაციური ფილმი ბლის მოვლა-მოყვანის შესახებ.

ფილმი მოიცავს საბაზისო ინფორმაციას ბლის ბაღის გასაშენებლად ნიადაგის მომზადების, მცენარეთა გაადგილების, კულტურისათვის საჭირო აგროკლიმატური პირობების, მისი შემდგომი მოვლის ღონისძიებების და სხვა მნიშვნელოვანი ფაქტორების შესახებ.

მსგავსი სიახლეები