პროექტის პრეზენტაცია სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიაში
19 / 03 / 2019

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიაში ჩატარდა პრეზენტაცია საქართველოს აგრარიკოსთა მოძრაობის პროექტის, "აგროპედიას" პრეზენტაცია, სადაც წარმოდგენილი პროექტის ფარგლებში განხორციელებული აქტივობები და არსებული შედეგები.

პრეზენტაციის უმთავრესი მიზანი იყო პროექტის მიზნების, მისი მიმდინარეობის და სამომავლო განვითარების მიზნით დაგეგმილი აქტივობების გაცნობა სამეცნიერო სექტორის წარმომადგენლებისათვის და ამ მიმართულებით შესაძლო თანამშრომლობის ვარიანტების განხილვა.

მსგავსი სიახლეები