აგროტესტის რეიტინგები – 02.02.18-03.04.18 (თებერვალი)
12 / 03 / 2019

აგროტესტის თვის რეიტინგები საიტზე იდება ყოველი თვის 2 რიცხვში.

რეიტინგში ადგილები ნაწილდება მონაწილის მიერ თვის განმავლობაში დაგროვებული ქულების ჯამით, რომელსაც ითვლის პროგრამა. საიტში მოცემულ რეიტინგებში ხვდება პროგრამის რეიტინგის პირველი სამი ადგილის მფლობელი მონაწილეები.

ტესტირების რეიტინგების შექმნის და საიტზე მათი წარმოჩენის უმთავრეს მიზანს წარმოადგენს აგრარულ დარგებში არაფორმალური განათლების სექტორის ხელშეწყობა და ტესტირების პროგრამის მონაწილე სპეციალისტების ცოდნის წარმოჩენა-პოპულარიზაცია.

მევენახეობის რეიტინგი

I ადგილი – ნანა ქინქლაძე

II ადგილი – ავთანდილ გოგალაძე

III ადგილი – ირინა ქაზნიაური

მეხილეობის რეიტინგი

I ადგილი – ნინო დვალიშვილი

II ადგილი – ავთანდილ მუმლაძე

III ადგილი – ნატო შამათავა

მეციტრუსეობის რეიტინგი

I ადგილი – თამაზ ხასაია

II ადგილი – ნინო დვალიშვილი

III ადგილი – ნატო შამათავა

მებოსტნეობის რეიტინგი

I ადგილი –თამაზ ხასაია

II ადგილი – ნანი თეთრუაშვილი

III ადგილი – ნატო შამათავა

მემცენარეობის რეიტინგი

I ადგილი – თამაზ ხასაია

II ადგილი – ხათუნა ბარამია

III ადგილი  – ნანი თეთრუაშვილი

მეცხოველეობის რეიტინგი

I ადგილი – ნანა ქინქლაძე

II ადგილი – გივი ათაბეგაშვილი

III ადგილი – ვლადიმერ ბეგიაშვილი

ვეტერინარიის რეიტინგი

I ადგილი – ნანა ქინქლაძე

II ადგილი  თამაზ ხასაია

III ადგილი – ნინო დვალიშვილი

ენტომოლოგიის რეიტინგი

I ადგილი –ხათუნა ბარამია

II ადგილი – თამაზ ხასაია

III ადგილი – ავთანდილ მუმლაძე

ფიტოპათოლოგიის რეიტინგი

I ადგილი – თამაზ ხასაია

II ადგილი – ნატო შამათავა

III ადგილი – ხათუნა ბარამია

მეღვინეობის რეიტინგი

I ადგილი – მაია მიროტაძე

II ადგილი – რევაზ ყვავაძე

III ადგილი – ბადრი ქორაია

მცენარეთა ქიმიური დაცვის რეიტინგი

I ადგილი – თემო საბაშვილი

II ადგილი – ხათუნა ბარამია

III ადგილი – თამაზ ხასაია

აგროქიმია-ნიადაგმცოდნეობის რეიტინგი

I ადგილი – ნატო შამათავა

II ადგილი – თამაზ ხასაია

III ადგილი  ნიკო ჯავახიშვილი

მსგავსი სიახლეები