აგროტესტის რეიტინგები – 02.04.18-02.05.18 (აპრილი)
12 / 03 / 2019

აგროტესტის თვის რეიტინგები საიტზე იდება ყოველი თვის 2 რიცხვში.

რეიტინგში ადგილები ნაწილდება მონაწილის მიერ გასული თვის განმავლობაში დაგროვებული ქულების ჯამით, რომელსაც ითვლის პროგრამა. საიტში მოცემულ რეიტინგებში ხვდება პროგრამის რეიტინგის პირველი სამი ადგილის მფლობელი მონაწილეები.

ტესტირების რეიტინგების შექმნის და საიტზე მათი წარმოჩენის უმთავრეს მიზანს წარმოადგენს აგრარულ დარგებში არაფორმალური განათლების სექტორის ხელშეწყობა და ტესტირების პროგრამის მონაწილე სპეციალისტების ცოდნის წარმოჩენა-პოპულარიზაცია.

მევენახეობის რეიტინგი

I ადგილი – ნანა ქინქლაძე

II ადგილი – ავთანდილ გოგალაძე

III ადგილი – რევაზ ყვავაძე

მეხილეობის რეიტინგი

I ადგილი – თამაზ ხასაია

II ადგილი – თემო საბაშვილი

III ადგილი – მაკო გოგნაძე

მეტყევეობის რეიტინგი

I ადგილი – რევაზ ყვავაძე

II ადგილი – თამაზ ხასაია

III ადგილი – ზაზა ჯიხვიშვილი

მეციტრუსეობის რეიტინგი

I ადგილი – რევაზ ყვავაძე

II ადგილი – თამაზ ხასაია

III ადგილი – გურამ იობიშვილი

მებოსტნეობის რეიტინგი

I ადგილი – ლია ხაჭაპურიძე

II ადგილი – ნანა ქინქლაძე

III ადგილი – ავთანდილ მუმლაძე

მემცენარეობის რეიტინგი

I ადგილი – ნანაქინქლაძე

II ადგილი – ნანი თეთრუაშვილი

III ადგილი  – თამაზ ხასაია

მეცხოველეობის რეიტინგი

I ადგილი – ნანა ქინქლაძე

II ადგილი – რევაზ ყვავაძე

III ადგილი – მერაბ ნასყიდაშვილი

ვეტერინარიის რეიტინგი

I ადგილი – რევაზ ყვავაძე

II ადგილი  ნანა ქინქლაძე

III ადგილი – თამაზ ხასაია

ენტომოლოგიის რეიტინგი

I ადგილი – თამაზ ხასაია

II ადგილი – ხათუნა ბარამია

III ადგილი – ასმათ გიგაური

ფიტოპათოლოგიის რეიტინგი

I ადგილი – ხათუნა ბარამია

II ადგილი –რუსუდან დუმბაძე

III ადგილი – ლამა გეგეჩკორი

მეღვინეობის რეიტინგი

I ადგილი – რევაზ ყვავაძე 

II ადგილი – ვერა სხირტლაძე

III ადგილი – თამაზ ხასაია

მცენარეთა ქიმიური დაცვის რეიტინგი

I ადგილი – თემო საბაშვილი

II ადგილი – ხათუნა ბარამია

III ადგილი – თამაზ ხასაია

აგროქიმია-ნიადაგმცოდნეობის რეიტინგი

I ადგილი – ლია ხაჭაპურიძე

II ადგილი – ავთანდილ მუმლაძე

III ადგილი – ასმათ გიგაური

მსგავსი სიახლეები