აგროტესტის რეიტინგები – 02.05.18-02.06.18 (მაისი)
12 / 03 / 2019

აგროტესტის თვის რეიტინგები საიტზე იდება ყოველი თვის 2 რიცხვში.

რეიტინგში ადგილები ნაწილდება მონაწილის მიერ გასული თვის განმავლობაში დაგროვებული ქულების ჯამით, რომელსაც ითვლის პროგრამა. საიტში მოცემულ რეიტინგებში ხვდება პროგრამის რეიტინგის პირველი სამი ადგილის მფლობელი მონაწილეები.

ტესტირების რეიტინგების შექმნის და საიტზე მათი წარმოჩენის უმთავრეს მიზანს წარმოადგენს აგრარულ დარგებში არაფორმალური განათლების სექტორის ხელშეწყობა და ტესტირების პროგრამის მონაწილე სპეციალისტების ცოდნის წარმოჩენა-პოპულარიზაცია.

მევენახეობის რეიტინგი

I ადგილი – თამაზ ხასაია

II ადგილი – ავთანდილ გოგალაძე

III ადგილი – ნანა ქინქლაძე

მეხილეობის რეიტინგი

I ადგილი – თამაზ ხასაია

II ადგილი – ნანი თეთრუაშვილი

III ადგილი – გიორგი ფორჩხიძე

მეტყევეობის რეიტინგი

I ადგილი – თამაზ ხასაია

II ადგილი – ტარიელ ხიხალაშვილი

III ადგილი – ზაზა ჯიხვიშვილი

მეციტრუსეობის რეიტინგი

I ადგილი – თამაზ ხასაია

II ადგილი – რევაზ ყვავაძე

III ადგილი – გიორგი ფორჩხიძე

მებოსტნეობის რეიტინგი

I ადგილი – ლია ხაჭაპურიძე

II ადგილი – ნანი თეთრუაშვილი

III ადგილი – თამაზ ხასაია

მემცენარეობის რეიტინგი

I ადგილი – ხათუნა ბარამია

II ადგილი – თამაზ ხასაია

III ადგილი  – ნანი თეთრუაშვილი

მეცხოველეობის რეიტინგი

I ადგილი – ნანა ქინქლაძე

II ადგილი – მერაბ ნასყიდაშვილი

III ადგილი – თამაზ ხასაია

ვეტერინარიის რეიტინგი

I ადგილი – ნანა ქინქლაძე

II ადგილი  თამაზ ხასაია

III ადგილი – მერაბ ნასყიდაშვილი

ენტომოლოგიის რეიტინგი

I ადგილი – ხათუნა ბარამია

II ადგილი – თამაზ ხასაია

III ადგილი – ასმათ გიგაური

ფიტოპათოლოგიის რეიტინგი

I ადგილი – ხათუნა ბარამია

II ადგილი – თამაზ ხასაია

III ადგილი – ლამა გეგეჩკორი

მეღვინეობის რეიტინგი

I ადგილი – თამაზ ხასაია

II ადგილი – ვერა სხირტლაძე

III ადგილი – რევაზ ყვავაძე

მცენარეთა ქიმიური დაცვის რეიტინგი

I ადგილი – ხათუნა ბარამია

II ადგილი – თამაზ ხასაია

III ადგილი – თამუნა ბოჭორიშვილი

აგროქიმია-ნიადაგმცოდნეობის რეიტინგი

I ადგილი – თამაზ ხასაია

II ადგილი – ასმათ გიგაური

III ადგილი – ლია ხაჭაპურიძე

მსგავსი სიახლეები