აგროტესტის რეიტინგები 02.06.18-02.07.18 (ივნისი)
12 / 03 / 2019

აგროტესტის თვის რეიტინგები საიტზე იდება ყოველი თვის 2 რიცხვში.

რეიტინგში ადგილები ნაწილდება მონაწილის მიერ გასული თვის განმავლობაში დაგროვებული ქულების ჯამით, რომელსაც ითვლის პროგრამა. საიტში მოცემულ რეიტინგებში ხვდება პროგრამის რეიტინგის პირველი სამი ადგილის მფლობელი მონაწილეები.

ტესტირების რეიტინგების შექმნის და საიტზე მათი წარმოჩენის უმთავრეს მიზანს წარმოადგენს აგრარულ დარგებში არაფორმალური განათლების სექტორის ხელშეწყობა და ტესტირების პროგრამის მონაწილე სპეციალისტების ცოდნის წარმოჩენა-პოპულარიზაცია.

მევენახეობის რეიტინგი

I ადგილი – ავთანდილ გოგალაძე

II ადგილი – ნანა ქინქლაძე

III ადგილი – ასმათ გიგაური

მეფუტკრეობის რეიტინგი

I ადგილი – თამაზ ხასაია

II ადგილი – რევაზი ყვავაძე

III ადგილი – ვერიკო ბერუაშვილი

მეხილეობის რეიტინგი

I ადგილი – დალი ჯანელიძე

II ადგილი – ნანი თეთრუაშვილი

III ადგილი – გიორგი ფორჩხიძე

მეტყევეობის რეიტინგი

I ადგილი – თამაზ ხასაია

II ადგილი – გენადი ნადარაია

III ადგილი – ტარიელ ხიხალაშვილი

მეციტრუსეობის რეიტინგი

I ადგილი – რევაზ ყვავაძე

II ადგილი –  გენადი ნადარაია

III ადგილი – გია მურადოვი

მებოსტნეობის რეიტინგი

I ადგილი – ირმა კოპაძე

II ადგილი – ნანი თეთრუაშვილი

III ადგილი – გიორგი გოგიჩაშვილი

მემცენარეობის რეიტინგი

I ადგილი – ხათუნა ბარამია

II ადგილი – ნანი თეთრუაშვილი

III ადგილი  – ასმათ გიგაური

მეცხოველეობის რეიტინგი

I ადგილი – ნანა ქინქლაძე

II ადგილი – ხათუნა ბარამია

III ადგილი – რევაზ ყვავაძე

ვეტერინარიის რეიტინგი

I ადგილი – ნანა ქინქლაძე

II ადგილი  რევაზ ყვავაძე

III ადგილი – გიორგი გოგიჩაშვილი

ენტომოლოგიის რეიტინგი

I ადგილი – ხათუნა ბარამია

II ადგილი – დალი ჯანელიძე

III ადგილი – დავით მოსულიშვილი

ფიტოპათოლოგიის რეიტინგი

I ადგილი – ხათუნა ბარამია

II ადგილი – დალი ჯანელიძე

III ადგილი – ნინო სადუნიშვილი

მეღვინეობის რეიტინგი

I ადგილი – რევაზ ყვავაძე

II ადგილი – თამაზ ხასაია

III ადგილი – გენადი ნადარაია

მცენარეთა ქიმიური დაცვის რეიტინგი

I ადგილი – ხათუნა ბარამია

II ადგილი – ნანი თეთრუაშვილი

III ადგილი – თემო საბაშვილი

აგროქიმია-ნიადაგმცოდნეობის რეიტინგი

I ადგილი – ხათუნა ბარამია

II ადგილი – ასმათ გიგაური

III ადგილი – გია მურადოვი

მსგავსი სიახლეები