აგროტესტის რეიტინგები 02.08.18-02.09.18 (აგვისტო)
12 / 03 / 2019

აგროტესტის თვის რეიტინგები საიტზე იდება ყოველი თვის 2 რიცხვში.

რეიტინგში ადგილები ნაწილდება მონაწილის მიერ გასული თვის განმავლობაში დაგროვებული ქულების ჯამით, რომელსაც ითვლის პროგრამა. საიტში მოცემულ რეიტინგებში ხვდება პროგრამის რეიტინგის პირველი სამი ადგილის მფლობელი მონაწილეები.

ტესტირების რეიტინგების შექმნის და საიტზე მათი წარმოჩენის უმთავრეს მიზანს წარმოადგენს აგრარულ დარგებში არაფორმალური განათლების სექტორის ხელშეწყობა და ტესტირების პროგრამის მონაწილე სპეციალისტების ცოდნის წარმოჩენა-პოპულარიზაცია.

მევენახეობის რეიტინგი

I ადგილი – ავთანდილ გოგალაძე

II ადგილი – გივი ათაბეგაშვილი

III ადგილი – ვლადიმერ ბეგიაშვილი

მეფუტკრეობის რეიტინგი

I ადგილი –  ვლადიმერ ბეგიაშვილი

II ადგილი – ბესიკი ნაჭყებია

III ადგილი – ავთანდილ მუმლაძე

მეხილეობის რეიტინგი

I ადგილი – არსენა სამსონიძე

II ადგილი – ავთანდილ მუმლაძე

III ადგილი – მანანა ლაბაძე

მეტყევეობის რეიტინგი

I ადგილი – თამაზ ხასაია

II ადგილი – დიანა ურთმელიძე

III ადგილი – ალეკო მჭედლიძე

მეციტრუსეობის რეიტინგი

I ადგილი – თამაზ ხასაია

II ადგილი –  რევაზ ყვავაძე

III ადგილი – დიანა ურთმელიძე

მებოსტნეობის რეიტინგი

I ადგილი – არსენა სამსონიძე

II ადგილი – ავთანდილ მუმლაძე

III ადგილი – ნანი თეთრუაშვილი

მემცენარეობის რეიტინგი

I ადგილი – ხათუნა ბარამია

II ადგილი – ნანი თეთრუაშვილი

III ადგილი  – სოფიო კვარაცხელია

მეცხოველეობის რეიტინგი

I ადგილი – მარიამ დოლიძე

II ადგილი – არტემი წამალაიძე

III ადგილი – ბესიკი ნაჭყებია

ვეტერინარიის რეიტინგი

I ადგილი – ხათუნა ბარამია

II ადგილი  მარიამ დოლიძე

III ადგილი – ვლადიმერ ბეგიაშვილი

ფიტოპათოლოგიის რეიტინგი

I ადგილი – ხათუნა ბარამია

II ადგილი – ვლადიმერ ბეგიაშვილი

III ადგილი – ავთანდილ მუმლაძე

მეღვინეობის რეიტინგი

I ადგილი – რევაზ ყვავაძე

II ადგილი – თამაზ ხასაია

III ადგილი – დიანა ურთმელიძე

მცენარეთა ქიმიური დაცვის რეიტინგი

I ადგილი – ხათუნა ბარამია

II ადგილი – ბესიკ გოცირიძე

III ადგილი – ნანა ქინქლაძე

აგროქიმია-ნიადაგმცოდნეობის რეიტინგი

I ადგილი – ლია ჩადუნელი

II ადგილი – ხათუნა ბარამია

III ადგილი – არსენა სამსონიძე

მსგავსი სიახლეები