კოლტანი F1- სტაფილოს ჰიბრიდი
18 / 01 / 2019

საგვიანო სტაფილო, განკუთვნილი მძიმე ნიადაგებისათვის.

დახასიათება:

  • დიდრონი, ცილინდრისებური ფორმის ძირხვენები
  • ვეგეტაციის პერიოდი შეადგენს 120-130 დღეს
  • ფლაკიურ-ნანტის ტიპი
  • კარგად ადაპტირებადია წარმოების განსხვავებული ტექნოლოგიების მიმართ
  • აქვს ძლიერი ფოთოლი
  • ინახება 5-7 თვის განმავლობაში
  • უნივერსალური გამოყენების შესაძლებლობა
  • კარგი სასაქონლო შესახედაობა
მსგავსი სიახლეები