ლაგუნა F1 - სტაფილოს ჰიბრიდი
18 / 01 / 2019

დახასიათება:

  • ნანტის ტიპის სუპერ საადრეო ჰიბრიდი
  • სუპერ ერთგვაროვანი ზომის ძირხვენები სიგრძით 17-20 სმ
  • მაღალპროდუქტიულობა და კარგი გემური ხარისხი
  • პროდუქციის აღება შესაძლებელია 60-65 დღეში
  • გამოდგება ზაფხულში დასათესად
  • კარგად ინახება და მოსავლის სწორი აღების შემთხვევაში მწვანე მასისა და ძირხვენის შეერთების ადგილას არ მწვანდება
მსგავსი სიახლეები