ცერეცოს ჯიშები - გრენადერი
18 / 01 / 2019

საშუალოდ-საადრეო ჯიშია (მწვანილად წარმოებისას სჭირდება 40-45 დღე აღმოცენებიდან მოსავლის მიღებამდე, ხოლო სანელებლად წარმოებისთვის კი 70-90 დღე აღმოცენებიდან მოსავლის მიღებამდე). ღია გრუნტში ითესება აპრილის ბოლოდან.

მცენარის სიმაღლე 26-29 სმ-მდეა. ხასიათდება სტაბილური მოსავლიანობით.

საშუალოდ, მისი მოსავალი შეადგენს მწვანილად წარმოების შემთხვევაში შეადგენს 1,4-3,1 კგ-ს 12-ზე, ხოლო სანელებლად წარმოების შემთხვევაში კი 2,9-5,7 კგ-ს 1 კვადრატულ მეტრზე.

მსგავსი სიახლეები