ცერეცოს ჯიშები - ამაზონი
18 / 01 / 2019

საშუალოდ-საადრეო ჯიშია (40-45 დღე აღმოცენებიდან მოსავლის მიღებამდე). ღია გრუნტში ითესება აპრილის ბოლოდან. ძლიერ არომატულია. შესაძლებელია მისი წარმოება როგორც მწვანილად, ასევე სანელებლებისათვის (გადასამუშავებლად).

საშუალო მოსავლიანობა მწვანილად წარმოების შემთხვევაში შეადგენს 1,4-4,1 კგ-ს 12-ზე, ხოლო სანელებლად წარმოების შემთხვევაში კი 2,9-6,7 კგ-ს 1 კვადრატულ მეტრზე.

მსგავსი სიახლეები