ცერეცოს ჯიშები - ალიგატორი
18 / 01 / 2019

საშუალოდ-საადრეო ჯიშია (40-45 დღე აღმოცენებიდან მოსავლის მიღებამდე). შესაძლებელია მოსავლის მრავალჯერადი აღება. ღია გრუნტში ითესება აპრილის ბოლოდან.

ერთი მცენარის მწვანე მასის საშუალო მასა 30-დან 60 გრამამდეა, მოვლა-მოყვანის კარგი პირობების შემთხვევაში იძლევა მასა შეიძლება 100-150 გრამამდე გაიზარდოს.

სიმაღლით 14-25 სმ-მდე აღწევს, საშუალო მოსავლიანობა შეადგენს 1,5-2,5 კგ-ს 1 კვადრატულ მეტრზე..

მსგავსი სიახლეები