სილემა F1 - თეთრთავიანი კომბოსტოს ჰიბრიდი
18 / 01 / 2019

დახასიათება:

  • სიმწიფეს აღწევს გადარგვიდან 65-70 დღის შემდეგ.
  • თავი მომრგვალო ფორმისაა, აქვს მკვრივი გარე ფოთოლი.
  • ნათესის სიხშირისა და მოყვანის პირობების მიხედვით მისი თავის მასა შეადგენს 1,5-დან 4 კგ-მდე
  • ძლიერად დგას დახეთქვის გარეშე 6 კვირის განმავლობაში. შესანიშნავად ინახება მინდორში.
  • კარგად უძლებს ტრანსპორტირებას.
  • აქვს ძლიერად განვითარებული ფესვთა სისტემა.
  • კარგად იტანს მოვლა-მოყვანისათვის არახელსაყრელ პირობებს.
  • ნარგაობის რეკომენდაბული სიხშირე შეადგენს 40-45 ათას მცენარეს ერთ ჰა-ზე.
მსგავსი სიახლეები