მაყვლის ჯიშები - ჰუაჩიტა
18 / 01 / 2019

მაღალმოსავლიანი, საშუალო პერიოდის სიმწიფის, ძლიერ მოზარდი, უეკლო ჯიში, დიდი მიმზიდველი კენკრით.

მსგავსი სიახლეები