ოხრახუშის ჯიშები - ჩვეულებრივი ფოთლოვანი
18 / 01 / 2019

ჯიშის მთავარი კონკურენტული უპირატესობა არის მაღალმოსავლიანობა და კარგი გემური ხარისხი.
ტექნიკურ სიმწიფეს აღწევს აღმოცენებიდან 70 დღეში. აქვს ძლიერ-განვითარებული როზეტი, რომელიც შედგება მუქი-მწვანე ფერის ფოთლებისაგან. ერთ როზეტში შეკრებულია 30-დან 100-მდე ფოთოლი

მსგავსი სიახლეები