მონტანა F1 - საზამთროს ჰიბრიდი
18 / 01 / 2019

დახასიათება:

  • მსხვილნაყოფიანი ჰიბრიდი მასიური წარმოებისათვის
  • დამწიფების საშუალო ვადები (68-72 დღე)
  • მსხვილი, ტრანსპორტაბელური ნაყოფი 9-12 კგ (15-18 კგ-მდე)
  • წითელი რბილობი, შაქრის მაღალი შემცველობით
  • ძლიერი მცენარე, კარგად განვითარებული ფესვთა სისტემით
  • სტაბილური და უხვი მოსავლიანობის უნარი
  • სარწყავ და ურწყავ პირობებში მოყვანისათვის
  • მედეგი ანთრაქნოზისა და ფუზარიოზული ჭკნობისადმი 0.1
მსგავსი სიახლეები