ლედი F1 - საზამთროს ჰიბრიდი
18 / 01 / 2019

დახასიათება:

  • დამწიფების ადრეული ვადები (65-68 დღე, ბაზარზე შემოდის პირველი არსებულ
  • წაგრძელებულ საზამთროებს შორის)
  • ოვალური, ერთგვაროვანი ნაყოფი მასით 10-12 კგ. (15 კგ-მდე)
  • კარგად იტანს ტრანსპორტირებას
  • საუკეთესო გემური თვისებების და სტრუქტურის რბილობი
  • ინარჩუნებს მაღალ სასაქონლო თვისებებს დაკრეფის შემდგომი გადაწყობისას
  • რეალიზაციისას მისი ფასი აღემატება მრგვალი საზამთროების ფასს
  • გამძლეა ფუზარიოზული ჭკნობისადმი 0.1

 

მსგავსი სიახლეები