მაყვლის ნაცარი – სიმპტომები და ბრძოლის ღონისძიებები
18 / 01 / 2019

გამომწვევი სოკო – Sphaerotheca macularis.

ოპტიმალური პირობები გაჩენისათვის:

  • ტემპერატურა: 15-20◦C.
  • ჰაერის შეფარდებითი ტენიანობა: 75-98%.

სიმპტომები. ნაცრით დაავადებული მაყვლის ფოთლების ზედაპირზე ჩნდება ღია-მწვანე ფერის ლაქები. ასევე ხშირ შემთხვევებში ფოთლის ზედაპირი იფარება თეთრი ფერის ფხვნილისებრი ნადებით.

დაავადებით დაზიანებული მაყვლის ყლორტი ივითარებს ჩვეულებრივზე უფრო მცირე ზომის ფოთლებს. ასეთი ფოთლები იხვევა.

სიმპტომების გამოვლენის პერიოდები: გაზაფხული, ზაფხული, შემოდგომა.

ბრძოლა/წამლობები:

  • ბაღის გაშენებისას ოპტიმალური მანძილების დაცვა მცენარეებს და რიგებს შორის.
  • ძლიერ დაზიანებული მცენარეების მოცილება ნაკვეთებიდან.

პესტიციდებიდან დაავადების წინააღმდეგ ყვავილობამდე და მოსავლის აღების შემდეგ გამოიყენება: ტრიფლოქსისტრობინი, დიფენოკონაზოლი, პენკონაზოლი და  სხვა მოქმედ ნივთიერებათა ბაზაზე წარმოებული ფუნგიციდები.

დაავადების წინააღმდეგ მოქმედი ზოგიერთი პესტიციდის სავაჭრო დასახელება:

  • „ზატო“.
  • „ტრიდე“.
  • “კობუზი”.
მსგავსი სიახლეები