მწვანეფოთლიანი რეჰანის ჯიშების დახასიათება
18 / 01 / 2019

ამ ჯგუფში შემავალ ჯიშებს აქვთ ღია-წითელი ფერის ღეროები და ფოთლები. მათი ღეროს სიმაღლე საშუალოდ 35-დან 45 სმ-მდეა. არომატი კი იცვლება ჯიშების მიხედვით და აღსანიშნავია რომ მწვანეფოთლიანი რეჰანის ჯიშების არომატი უფრო ინტენსიურია იისფერფოთლიან ჯიშებთან შედარებით.

მსგავსი სიახლეები