მაყვლის სეპტორიოზი – სიმპტომები და ბრძოლის ღონისძიებები
18 / 01 / 2019

გამომწვევი სოკო –Septocyta ruborum.

ოპტიმალური პირობები გაჩენისათვის:

  • ტემპერატურა: 25°C-ის ფარგლებში.
  • ჰაერის შეფარდებითი ტენიანობა: 95% და მეტი.

დაავადების სიმპტომები. სეპტორიოზით დაავადებული მაყვლის ღეროებზე ჩნდება სხვადასხვა ფორმის მუქი მწვანე შეფერილობის დაზიანებები. დროთა განმავლობაში დაზიანებული უბნები იღებენ ალისფერ შეფერილობას და აღენიშნებათ წითელი ფერის კონტური-გარსი. მოგვიანებით მაყვლის ღეროზე ვითარდება დანეკროზებული არეალები. ძლიერი დაზიანების შემთხვევაში ღეროები ხმება.

სიმპტომების გამოვლენის პერიოდები: გაზაფხული, ზამთარი.

ბრძოლა/წამლობები:

  • ბრძოლა სარეველების წინააღმდეგ.
  • ძლიერ დაზიანებული მცენარეების მოცილება ნაკვეთებიდან.

პესტიციდებიდან დაავადების წინააღმდეგ ყვავილობამდე და მოსავლის აღების შემდეგ გამოიყენება: კაპტანის და  სპილენძის შემცველი ფუნგიციდები.

მავნებლის წინააღმდეგ მოქმედი ზოგიერთი პესტიციდის სავაჭრო დასახელება:

  • „იროკო“.
  • ბორდოს ნარევი
მსგავსი სიახლეები