თხილის ბაქტერიული სიდამწვრე
18 / 01 / 2019

გამომწვევი ბაქტერია – Xanthomonas  arboricola.

დაავადების განვითარების ოპტიმალური პირობები:

  • ტემპერატურა: 20-28°C.
  • ჰაერის შეფარდებითი ტენიანობა: 80%-ზე მეტი.

დაავადების სიმპტომები. ფოთოლზე ჩნდება სველი ნეკროზული ლაქები. ტოტებზე ქერქი ფერმკრთალდება და ყლორტები შიშვლდება.

ნაყოფებზე ფორმირდება ჟანგისფერი ლაქები.

სიმპტომების გამოვლენის ძირითადი პერიოდები: გაზაფხული, ზაფხული, შემოდგომა.

ბრძოლის/პრევენციის ღონისძიებები:

  • დაზიანებული მცენარეული ნარჩენების სისტემატური მოცილება ნაკვეთებიდან.

ქიმიური კონტროლი. დაავადების წინააღმდეგ შესაძლებელია გამოყენებული იქნას 1%-იანი ბორდოს ნარევი, სპილენძის ჰიდროქსიდის და პათოგენის წინააღმდეგ ეფექტის მქონე სხვა მოქმედ ნივთიერებათა ბაზაზე წარმოებული ფუნგიციდები.

მსგავსი სიახლეები