ლეღვის ჯიშები - ადრიატიკული თეთრი
18 / 01 / 2019

ხე საშუალო ან ძლიერი ზრდისაა. ვარჯი განივრადაა გაშლილი. ნაყოფი მსხვილია – მისი საშუალო წონა 60 გრამამდეა. იგი მომრგვალო, ან მოგრძო-მსხლისებური ფორმისაა, კანი თხელია, ღია-მწვანე ან ოდნავ მოყვითალო. ნაყოფი ხეზევე ჭკნება, რის გამოც მას ძირითადად ჩირის დასამზადებლად იყენებენ.

ეს ჯიში ორმოსავლიანია. ნაყოფი ერთდროულად არ მწიფდება – ანუ  ნაყოფის ბოლო რომ მწიფეა, ამ დროს ყუნწისკენ ჯერ კიდევ უმწიფარია. საკმაოდ უხვმსხმოიარე ჯიშია. ერთი ხის საშუალო მოსავლიანობა 80 კგ-მდეა. თუმცა საქართველოს პირობებში ვერ იძლევა ამდენ მოსავალს და ჩვენთან ერთი ხის საშუალო მოსავალი 15-17 კგ-ია.

დამატებითი ინფორმაცია. თვითდამამტვერიანებელია, არ საჭიროებს დამამტვერიანებელს.

მსგავსი სიახლეები