თხილის ნაყოფის სიდამპლე – სიმპტომები და ბრძოლის მეთოდები
18 / 01 / 2019

გამომწვევი სოკო – Alternaria coryli Israf.

დაავადების განვითარების ოპტიმალური პირობები:

  • ტემპერატურა: 20-22°C.
  • ჰაერის შეფარდებითი ტენიანობა: 65%-ზე მეტი.

დაავადების სიმპტომები. დაავადებისათვის დამახასიათებელია ნაყოფის გაშავება. გარდა ამისა, ნაყოფი იფარება შავი ხავერდოვანი ფიფქით და დეფორმირდება.

სიმპტომების გამოვლენის ძირითადი პერიოდები: ზაფხული.

ბრძოლის/პრევენციის ღონისძიებები:

  • სანიტარული წესების დაცვა ნაკვეთებში.

ქიმიური კონტროლი. იპროდიონის, პირიმეთანილის და სხვა მოქმედ ნივთიერებათა შემცველი ფუნგიციდებით დამუშავება შესაძლოა აღმოჩნდეს ეფექტური დაავადების წინააღმდეგ.

მსგავსი სიახლეები