თხილის პირისფერი სიდამპლე – სიმპტომები და ბრძოლის მეთოდები
18 / 01 / 2019

გამომწვევი სოკო – Nectria galigena Bres.

დაავადების განვითარების ოპტიმალური პირობები:

  • ტემპერატურა: 20-22°C.
  • ჰაერის შეფარდებითი ტენიანობა: 65%-ზე მეტი.

დაავადების სიმპტომები. დაავადებისათვის დამახასიათებელია ნაყოფზე მოვარდისფრო ფიფქის გაჩენა. გარდა ამისა, დაზიანებული ნაყოფი მწარე გემოს ღებულობს.

დაავადების გავრცელებას ხელს უწყობს შენახვის არასწორი პირობები.

სიმპტომების გამოვლენის ძირითადი პერიოდები: გაზაფხული, ზაფხული შემოდგომა, ზამთარი.

ბრძოლის/პრევენციის ღონისძიებები:

  • შენახვის ოპტიმალური პირობების დაცვა საწყობებში.

ქიმიური კონტროლი. იპროდიონის, პირიმეთანილის და სხვა მოქმედ ნივთიერებათა შემცველი ფუნგიციდებით დამუშავება შესაძლოა აღმოჩნდეს ეფექტური დაავადების წინააღმდეგ.

მსგავსი სიახლეები