ჭარხლის ჰიბრიდები - პაბლო F1. 
18 / 01 / 2019

საშუალოდ-საადრეო მაღალმოსავლიანი ჰიბრიდია ძირხვენის საშუალო მასა 50-55 გრამს შეადგენს. ვეგეტაციის პერიოდი გრძელდება 107-110 დღე.

მსგავსი სიახლეები