ქერის ჯიშები - კოლხიკუმი 10-30
17 / 01 / 2019

გამორჩეულია რაჭის ქერებიდან, თავთავი ორმწკრივიანია, ღია ყვითელი ფერის, ფხიანია, მარცვალი ელიფსური ფორმისაა, საშუალო ზომის. 1000 მარცვლის მასა 25-33 გრ. საგაზაფხულო ფორმაა, კარგად ბარტყობს, ღერო საშუალო სიმაღლისაა, გამძლეა დაავადებებისადმი, რეკომენდირებულია საქართველოს ურწყავი ზონებისათვის

მსგავსი სიახლეები