ქერის ჯიშები - ახალთესლი (ჯავახეთის)
17 / 01 / 2019

მიეკუთვნება სახესხვაობა ნუტანს, თავთავი ორმწკრივიანია, ჩალისფერ-ყვითელი. მთიანი ზონის ფორმაა. ადრეულია. გამძლეა გაზაფხულის წაყინვებისადმი. დაბალმოზარდია და არ წვება. 1000 მარცვლის მასა 45 გრ. ძველი ჯიშია. პერსპექტიულია მთიანი ზონისათვის.

მსგავსი სიახლეები