კარდინალი  – სასუფრე ყურძნის ჯიში
17 / 01 / 2019

წითელი, მოსავლიანობა – საშუალო. აქვს მსხვილი მარცვლები და დამახასიათებელი მუსკატური გემო. სიმწიფის პერიოდი დგება აგვისტოს II ნახევრიდან სექტემბრის I ნახევრამდე.

მსგავსი სიახლეები