ქერის ჯიშები - ძველთესლი
17 / 01 / 2019

ეკუთვნის სახესხვაობა პალიდუმს, ექვსმწკრივიანია, თავთავი მოჩალისფრო ყვითელი, მარცვალი დაკბილული, ოვალური ფორმის. 1000 მარცვლის მასა 40-45 გრ. ზამთარგამძლეა, არ წვება, ახასიათებს ძლიერი პროდუქტიული ბარტყობა. ძველი ქართული ჯიშია.

მსგავსი სიახლეები