ვაზის საძირეები - 420 A ბერლანდიერი X რიპარია 
17 / 01 / 2019

რეკომენდებულია როგორც აღმოსავლეთ, ისე დასავლეთ საქართველოს რეგიონებისთვის, ხასიათდება გვალვაგამძლეობით, გამძლეობა ნიადაგის კარბონატობის მიმართ – 20%-მდე. გამოირჩევა ფართო ადაპტაციის უნარით.

მსგავსი სიახლეები