ხორბლის ჯიშები - საული 9
17 / 01 / 2019

გვალვაგამძლეა, 1000 ც. მარცვლის მასა 40-44 გრამია, ვეგეტაციის ხანგრძლივობა გრძელდება 260-270 დღე.

მსგავსი სიახლეები