ვაზის საძირეები - 5BB ბერლანდიერი X რიპარია
17 / 01 / 2019

ფილოქსერა-გამძლეა, რეკომენდებულია როგორც აღმოსავლეთ, ისე დასავლეთ საქართველოს რეგიონებისთვის, აქვს 20%-მდე გამძლეობა ნიადაგის კარბონატობის მიმართ. გამოირჩევა ფართო ადაპტაციის უნარით.

მსგავსი სიახლეები