ლომთაგორა 123 - ხორბლის ჯიშები
17 / 01 / 2019

გამოირჩევა მდგრადობით ჩაწოლისადმი, 1000 ცალი მარცვლის მასა შეადგენს 52 გრამს. ვეგეტაცია გრძელდება 200-265 დღის განმავლობაში. საშუალო მოსავლიანობა 4-5 ტ/ჰა-ზე.

მსგავსი სიახლეები