უფხო I - ხორბლის ჯიშები
17 / 01 / 2019

ვეგეტაციის ხანგრძლივობა შეადგენს 270-275 დღეს. 1000 ცალი მარცვლის წონა 46 გრამამდეა, მაღალმოსავლიანი ჯიშია, მისი საშუალო მოსავალი შეადგენს 4-5 ტ. ერთ ჰექტარზე.

მსგავსი სიახლეები