ბოსტნეულის მყნობა - სასწავლო ვიდეო
10 / 12 / 2018

საქართველოს აგრარიკოსთა მოძრაობამ USAID-ის პროექტის - „საქართველოში ექსტენციისა და საკონსულტაციო მომსახურების გაძლიერება“ ფინანსური მხარდაჭერით განახორციელა პროექტი, რომელიც ითვალისწინებდა ბოსტნეული კულტურების მყნობას დაავადებებისადმი გამძლე საძირეებზე. ვიდეოში ილინოისის უნივერსიტეტის პროფესორი განმარტავს მყნობის მიზნებს და ახდენს მყნობის დემონსტრირებას. პროექტში ასევე ჩართული იყო სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სამეცნიერო კვლევითი ცენტრი. 

მსგავსი სიახლეები