ჭარხლის ჯიშები - ბორდო
17 / 01 / 2019

საშუალოდ-საადრეოა. ძირხვენა მუქი-წითელი ფერისაა. მისი საშუალო მასა არის 60-70 გრ. ვეგეტაციის პერიოდი გრძელდება 112-115 დღე.

მსგავსი სიახლეები