კაკლის ჯიშები - ფრანქეტა
17 / 01 / 2019

აპიკალური, საშუალო-გვიან მოყვავილე, ძლიერი ზრდის, მსხვილი ოვალური  ნაყოფებით. გამოიყენება დამამტვერიანებლად.

მსგავსი სიახლეები