ბოლოკი - მოსავლის აღება-შენახვის რეგლამენტები
17 / 01 / 2019

ნაყოფის სიმწიფის მაჩვენებლები: მოსავლის სიმწიფე დამოკიდებულია ზომაზე და ბაზრის მოთხოვნაზე. ოვალური ტიპის ბოლოკის დიამეტრი არის დაახლოებით 2 და 3 სმ .

ფოთლიანი ბოლოკები  იკრიფება  ჩვეულებრივი  ან დიდი ზომის კონებით, ხოლო ნაყოფები იფუთება   პოლიეთილენის  პარკებში  ჩვეულებრივ ან მსხვილ  კონტეინერებში.

შენახვის ოპტიმალური პირობები:  ძირხვენიანი ბოლოკი ინახება 3-4 კვირა 0°C ტემპერატურაზე და 90-95% ჰაერის შეფარდებით ტენიანობაზე. უფრო ნაკლები, დაახლოებით 7 დღე ინახება ბოლოკი 7.2°C ტემპერატურაზე. 

ფოთლიანი ბოლოკების კონა უფრო რთული შესანახია, რადგან ძირხვენა მალე ფუჭდება. თუმცა, მათი შენახვა შეიძლება 0 °C ტემპერატურაზე და 90 - 95% ჰაერის შეფარდებით ტენიანობაზე. ამ პირობებში იგი ინახება 1-2 კვირა. ზამთრის ან შავი ბოლოკი ინახება იგივე პირობებში 2-4 თვე. თავზე ყინულების დალაგება კიდევ უფრო საღად ინახავს ბოლოკს.

მსგავსი სიახლეები