ბროკოლის ჰიბრიდები - მონტერეი F1
17 / 01 / 2019

საგვიანო ჰიბრიდია ვეგეტაციის პერიოდი გადარგვიდან მოსავლის აღებამდე გრძელდება 170-175 დღე. გამძლეა ბაქტერიოზისადმი.

მსგავსი სიახლეები